Vítejte

Vítejte

čtvrtek 11. května 2017

Meření obezity a viscerálního tuku. Vytřídá BVI měření BMI?

BMI - body mass index. 

 Výsledek obrázku pro body mass index tabulka

BMI je možné spočítat vydělením hmotnosti daného člověka v kilogramech druhou mocninou jeho výšky v metrech. Výslednou hodnotu porovnáme s tabulkami a hned víme, jestli máme podváhu, normální váhu, nadváhu, obezitu I., II. stupně či morbidní obezitu. Jak jednoduché.


BMI se používá jako měřítko tloušťky, k diagnóze obezity všude už přes 150 let (někdo od let 1830-1850). Používá se v ordinacích lékařů, na klinikách, v nemocnicích... Používá se jako míra úspěšnosti v hubnutí nebo naopak. Neříkám, že to je vyloženě špatně, ale stačí to? Má to skutečně tak přesnou výpovědní hodnotu? Co nám BMI říká o rizicích spojených s vyšší váhou? Měřením "per oko" bychom nejspíš někdy zhodnotili více.
BMI totiž nezohldeňuje jaký typ tuku a kde je uložen, což je pro stanovení zdravotních rizik důležitější. Může se tak totiž stát, že ve stejné kategorii BMI se octnou dva lidé- jeden vlastně zdravý a statný jedinec a druhý s "cejchou kolem pupku" s daleko vyšším rizikem (např. KVO onemocnění) než mu vychází v jeho BMI kategorii.

Mnohé BMI kalkulačky na internetu nezohledňují ani věk nebo pohlaví, natožpak etnickou příslušnost (víme, že distribuce tukové tkáně se mezi etniky liší).
Lepší jsou měření založená na obvod pasu. To si lékaři a vědci říkají už delší dobu, takže proč to nevztáhnout k tělesnému objemu? Zrodil se BVI.

Výsledek obrázku pro body volume index
Těchto 8 žen má stejné BMI, ale BVI a z toho vyplývající rizika, jsou odlišná.

Body Volume Index - BVI (také body volume indicator)


 V Mayo clinic ve spolupráci s dalšími zdravotnickými organizacemi a firmami odzkoušeli novou aplikaci - BVI Pro. Tato aplikace je schopná pomocí kamery, kdy se tělo snímá ze předu a z boku a škály BVI stanovit tělesnou skladbu (ve 3D). BVI 3D tělesný obraz rozdělí tělo na 7 jasně daných částí - hrudník, břicho, pánev, pravá horní končetina, levá horní končetina, pravá dolní končetina, levá dolní končetina. Hlava, ruce a nohy se nezapočítávají, protože na rizika nemají takový vliv. K tomu se přidají informace jako věk, aktivita, pohlaví, výška, váha, anamnéza a další a software je tak schopen vygenerovat nástin distribuce tělesného tuku se souvisejícími zdravotními riziky. BVI se ukazuje jako hodnotnější měření než BMI, protože cílí na viscerální tuk. Viscerální tuk je tuk ukládající se kolem vnitřních orgánů, v oblasti břicha (neplést s podkožním tukem v této oblasti, ale často podkožní tuk v oblasti kolem břicha kopíruje situaci kolem vnitřních orgánů). Viscerální tuk (též tzv. centrální obezita) nese sebou vysoká zdravotní rizika na rozdíl od tuku ukládajícího se například v oblasti boků. BVI je lepším ukazatelem zdravotního rizika než celková váha nebo celkové množství tuku, protože ukazuje jeho distribuci po těle.

Waist-to-hip ratio (poměr pasu a boků) je česky celkem srozumitelně vysvětlen třeba ZDE. Stačí se podívat na to, jak se měří a tabulky. Zbytek berte s ohledem na typ webových stránek.


Harvard health Publications - Abdominal obesity and your health,
Published: September, 2005
"Fat inside the abdomen is another story. This visceral fat is located around the internal organs, and it's the true villain of the piece. One of the earliest explanations for this was that visceral obesity was linked to overactivity of the body's stress response mechanisms, which raise blood pressure, blood sugar levels, and cardiac risk.
A newer explanation relies on the concept of lipotoxicity. Unlike subcutaneous fat, visceral fat cells release their metabolic products directly into the portal circulation, which carries blood straight to the liver. As a result, visceral fat cells that are enlarged and stuffed with excess triglycerides pour free fatty acids into the liver. Free fatty acids also accumulate in the pancreas, heart, and other organs. In all these locations, the free fatty acids accumulate in cells that are not engineered to store fat. The result is organ dysfunction, which produces impaired regulation of insulin, blood sugar, and cholesterol, as well as abnormal heart function."

Výsledky z BVI Pro odpovídaly snímkům z MRI (magnetická rezonance). S praxí a rostoucími počty různých populací budou měření přesnější.Jakmile se technologie vypiluje a bude jednoduše dostupná kdekoli a kdykoli, je mi jasné, že nepotrvá dlouho, než se roztrhne pytel s firmami a službami nabízející toto měření. Měřit Tělesný objem pomocí MRI nebo CT je technicky, časově a finančně náročná metoda. BVI v podobě mobilních aplikací tak strčí brzy tyto nemocniční techniky ve své kapesní formě doslova do kapsy.

Tuhle " hračku" asi budu chtít.


Jak to funguje v praxi - úvod (více na bodyvolume viz níže):
Zdroje informací:

http://www.bodyvolume.com/ 

http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/abdominal-obesity-and-your-health - až na Girth control ja článek užitečný. Část, která se mi nezamlouvá stále jede v modelu "eat less, exercise more", příjem=výdej. V překladech o kaloriích si vyvětlujeme, jak to ne/funguje.

https://www.digitaltrends.com/mobile/bvi-pro-app-launch/ 


https://flipboard.com/@flipboard/flip.it%2FTiW5nV-doctors-have-finally-found-a-more-accur/f-0defefb4bd%2Fbusinessinsider.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Body_volume_index

https://healthhabits.ca/2010/10/20/body-volume-index/

https://www.multivu.com/players/English/8093051-bvi-america-body-volume-app-health-fitness/
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Pište prosím slušně a konstruktivně. Děkuji